Privaatsuspoliitika

Meie klientide privaatsuse hoidmine on meile väga oluline. Seepärast oleme koostanud privaatsuspoliitika, milles anname teada, kuidas me kogume, kasutame, avaldame, edastame ja säilitame isikuandmeid. Isikuandmeid töödeldes järgime Eestis kehtivaid seaduseid, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR).

Isikuandmed on andmed, mille kaudu on võimalik tuvastada üksikisik.

 1. Ökopere (Ökopere OÜ) palub kliendil edastada meile isikuandmeid juhul, kui klient soovib sooritada ostu e-poest. Isikuandmed, mida palume on:
  – nimi,
  – telefoninumber,
  – e-posti aadress,
 2. Kogutud isikuandmeid kasutame:
  – arvete koostamiseks ja väljastamiseks,
  – kliendile kauba kohta info saatmiseks.
 3. Isikuandmeid on kliendil alati võimalik muuta või paluda andmete kustutamist. Selleks tuleb aadressile katarinapapp@outlook.com saata vastava sisuline e-kiri.
 4. Jagame kogutud isikuandmeid ametiasutuste nõudel või juhtudel, kui see on vajalik kliendi tellitud teenuse osutamiseks.
 5. Ökopere on isikuandmete vastutav töötleja, Ökopere edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
 6. Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud töötajal.
 7. Ökoperel on õigus vajaduse korral muuta oma privaatsuspoliitika põhimõtteid. Sellest teavitame oma kliente, samuti avaldame info muudatuste kohta Ökopere veebilehel.
 8. Kõikide küsimuste ja ettepanekute korral võtke palun ühendust aadressil katarinapapp@outlook.com . Probleemidega on võimalik pöörduda ka Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.